nlp coaching

Kaj je to?

Neurolingvistično programiranje sega v 70. leta. Koncept sta razvila matematik Richard Bandler in lingvist John Grinder. Pri ljudeh sta opazovala vedenje, govorico telesa, jezik in besede, ki so jih uporabljali njihovo mišljenje in model sveta. Na podlagi opazovanj in ugotovitev sta izoblikovala NLP praktični model, ki so ga začeli uporabljati številni uspešni ljudje na različnih področjih.

NLP je umetnost spreminjanja sebe in s tem, ko spreminjamo sebe lahko spreminjamo druge in svet okoli nas.

Neurolingvistično programiranje je uveljavljena metoda za osebnostni preboj in rast.

Pri nevrolingvističnem programiranju gre za metodologijo, ki se je zasnovala na predpostavki, da je vsako vedenje sestavljeno po strukturi, ki jo lahko modeliramo, se je naučimo in spremenimo ter nenehno reprogramiramo. Gre za inovativno tehnologijo, ki omogoča uporabniku, da organizira informacije in dojemanje na način, ki pelje k doseganju ciljev.

V primerjavi s psihoterapijo se NLP ukvarja s sedanjostjo in prihodnostjo,ideja je, da oseba danes boljše razmišlja kot včeraj in bo jutri boljše razmišljala kot danes.

Coaching je uporaben za soočanje z izzivi na različnih področjih:

• odnosi,
komunikacija,
• prejemanje odločitev,
• premagovanje strahov,
• upravljanje s čustvi, časom,
• načrtovanjem ciljev,
• pomaga spremeniti omejujoča prepričanja,
• v nas prebudi potenciale in kreativnost,
• pridobimo na samozavesti.

Predvsem pa spreminja naša mišljenja, da se začnemo podpirati pri tem kar počnemo. Zavedajte se, da so vse vaše možnosti, sposobnosti in viri v vas in jih začnete uporabljati, kar pa prinaša takojšne rezultate.

Lahko bi torej rekli, da je dodana vrednost v tem, da klient skozi coaching ne razreši le problema, zaradi katerega je prišel, ampak da skozenj osvoji tudi drugačne poglede nase in na reševanje problemov ter bolj konstruktivne strategije in načine komuniciranja s sabo in drugimi.

Če se ozremo v zgodovino lahko ugotovimo, da so že modreci, učitelji in filozofi znali z vprašanji prebuditi veličino v človeku, usmeriti posameznika ali doseči spremembo s postavljenimi vprašanji.

Sokrat je večkrat dejal, da ne more nikogar ničesar naučiti, lahko samo pomaga ljudem, da začnejo razmišljati.

Če si želite pozitivne spremembe na tem v osebnem ali poklicnem življenju, vam lahko na vaši poti pomagam.