Osebni razvoj imamo v veliki meri za nekaj, kar lahko predvsem naredimo zase, da rastemo in se razvijamo.

Kaj pa pomeni pravzaprav osebna rast in katera področja zajema? Zakaj je dobro, da se z osebno rastjo ukvarjamo?

Ker pa se zadnje čase vse pogosteje uporablja ta beseda, si veliko ljudi predstavlja napačno, kakšen je njen pomen.

POMEN OSEBNE RASTI?

Lahko bi rekli, da pomeni čustveni, mentalni in duhovni razvoj, kateri pa posamezniku omogoča, da ta živi bolj produktivno in polno življenje. Osebna rast ni nekaj kar se začne in konča. Je vseživljenjski proces, kateri se nikoli ne konča. Prav tako bi rekl, da je proces učenja, spreminjanja in razvijanja samega sebe. Dokler se osredotočamo na lastno osebnost in s tem negujemo vse svoje talente, tako aktivno sodelujemo v procesu preobrazbe osebnega razvoja. Izražanje osebnostnega razvoja pa zahteva vedenjska dejanja, katera presegajo samo svoj pristop.

Kadar pa smo zadovoljni samim seboj in svojim življenjem je takšen proces lahko zelo zanimiv, saj nam pomaga razumeti druge, s tem pa imamo lahko boljše in bolj povezane odnose. Veliko lažje se bomo soočili s težkimi situacijami, boljše bomo razumeli neprijetne občutke in prav tako smo odločnejši pri sprejemanju življenjskih odločitev.

MASLOWA TEORIJA IN NJEGOVA HIERARHIJA POTREB

Maslowa teorija potreb opisuje pojem samoaktualizacije, kot najvišjo človekovo potrebo in najvišjo stopnjo psihološkega razvoja.

Da pa bi dosegli samoaktualizacijo nam psihologija poudarja predhodno zadovoljevanje potreb nižjega sloja, to pa so fiziološke potrebe, kot so želja po varnosti, pripadnosti in ljubezni ter prav tako potreba po samospoštovanju.

Samoaktualizacija po Maslowu

Abraham Maslow je humanistični psiholog, ki pa je s svojo teorijo potreb želel poudariti pozitivne lastnosti posameznika in nasprotovati nenehnemu proučevanju in poudarjanju negativnih lastnosti ljudi.

Tako pa je nastala Maslowa hierarhija potreb, katera nam opisuje prirojene potrebe vsakega človeka, katerega vodijo in motivirajo za določeno vedenje.

Samoaktualizacija je kmalu postala prepoznavna in dokaj pogosto raziskan izraz med psihologi in prav tako me drugimi strokovnjaki, katere je zanimalo, kako doseči najvišjo človeško potrebo. Maslow pa je želel s tem samo poudariti, da je samoaktualizacija veliko višji koncept, kot pa preprosto razloženo samorealizacijo, katero pa je zelo težko doseči.

Da pa bi vse to dokazal, je opravil veliko raziskav v kateri je preučeval biografije in dela kar 18 ljudi, za katere pa je prav tak omenil, da so dosegli samoaktualizacijo. Med temi ljudmi je bil tudi Albert Einstain. Na žalost je veliko kritikov nasprotovalo njegovi raziskovalni metodi, saj so menili da je premalo znanstvena.

Abraham Maslow – Piramida človekovih potreb

Z dolgotrajnimi raziskavami je Maslow uspel našteti in razložiti najpomembnejše človekove potrebe, za katere je menil, da so prirojene vsakemu človeku in prav tako njegovo vedenje, da bi se lahko uresničilo.

V Maslowi hierarhiji potreb so najnižje fiziološke potrebe ( npr. žeja, lakota, dihanje, spolnost) so začetna točka hierarhije. Torej, da mi človek lahko deloval normalno, mora zadovoljiti najprej fiziološke potrebe. Za tem pa mu sledijo potreba po varnosti, po pripadnosti, po samospoštovanju in samoaktualizacije, katera je na samem vrhu in prikazuje najvišjo stopnjo posameznikovega psihološkega razvoja.

Prikazano v piramidi :

Samoaktualizacije pa ni mogoče doseči, če prejšnje nižje potrebe niso izpolnjene. Potrebe višjega reda je možno doseči le, kadar so izpolnjene potrebe nižjega reda.

Pri takšnih stvareh pa je lahko nekaj izjem npr. ljudje, kateri se odločijo za gladovno stavko, da bi dosegli neki višji namen, s tem preskočijo svoje nižje potrebe, da bi na hitro zadovoljili več. Vendar toni pogosto v primerih, je pa vsekakor možen.

Strokovnjaki so prav tako navedli, da je predpogoj za samoaktualizacijo, da človeka družba ne sme omejevati, torej mora imeti svobodo govora, samoizražanja in pravičnosti.

Navedla bom nekaj primerov po Maslowu in njegovi hierarhiji potreb :

Značilnosti samoaktualiziranih ljudi – kasnejše raziskave so pokazale, da se je samo 2 % oseb samoaktualiziralo in da so zanje značilne predvsem naslednje značilnosti:
– učinkovito dojemajo resničnost in lahkotno prenašajo negotovost
– sprejmejo sebe in druge kakršni so
– so spontani v mislih in dejanjih
– imajo nenavaden smisel za humor
– so sposobni objektivno gledati na življenje
– so zelo kreativni
– skrbijo za dobro počutje človeštva
– znajo globoko ceniti osnovne življenjske izkušnje
– imajo globoke, izpolnjujoče medosebne odnose z nekaterimi ljudmi
– potrebujejo samoto
– imajo močna moralna ali etična pravila

KAKO DOSEČI SAMOAKTUALIZACIJO?

Ni tako enostavno doseči samoaktualizacijo in že samodejstvo nam pove, da jih je na svetu le 2 %, prav tako ni spodbudno. Pa vendar se zavedajmo, da obstaja nekaj navodil in nasvetov, kako lahko to dosežemo.

Sprejeti katerega koli od teh nasvetov, vam bo zagotovo pomagalo na poti do samouresničitve, vendar si najprej zastavite manjše cilje saj z manjšimi cilji hitreje napredujemo.

Kaj pa moramo storiti je sledeče?

– živeti življenje, kot otrok s polno koncentracijo,
– poskusiti nove stvari, namesto da obdržimo stare
– prisluhniti svojim občutkom in ne občutkom avtoritete ali večine
– izogibati se pretvarjanju in bodimo popolnoma iskreni
– bodimo pripravljeni na nepriljubljena stališča
– prevzemati odgovornost in trdo delati
– poskusimo prepoznati svoje slabe navade in jih pogumno spremeniti

RAZMERJE MED SAMOUSTVARJALNOSTO IN SAMOAKTUALIZACIJO

Ustvarjalnost je povezana s samoaktualizacijo, torej izhaja iz nje. Kadar ljudje zadovoljimo vse svoje osnovne potrebe in dosežemo samoaktualizacijo, nam ustvarjalnost spontano izvira iz nas samih.

Maslow je verjel, da imajo vsi ljudje ustvarjalne potenciale, vendar pa jih vsi ne razvijejo. Izziv je v tem, da nekateri ustvarjalnosti kot bistvenemu kognitivnemu procesu ne prepisujejo nobenega pomena, v resnici pa gre za eno najbolj zapletenih človekovih kognitivnih funkcij.

Strokovnjaki opisujejo ustvarjalnost kot človeško kakovost, katera pa je odvisna od posameznikovih sposobnosti, strokovnega znanja in motivacije. Nanjo pa gledajo iz vidika inovacij ali gradnje idej izdelkov, kateri so novi in potencialno koristni.

Maslow je v svojo hierarhijo potreb vključil kreativnost v samoaktualizacijo, poudaril pa je tudi, da kreativnosti ni enostavno doseči.

Kreativnost dosežejo spontani, svobodni, vztrajni in prilagodljivi posamezniki, kateri se ne bojimo ovir in smo dovolj pogumni, da sprejmemo vse slabe in dobre svoje lastnosti ter delamo na sebi.